Underhåll av ventilation med många års erfarenhet i Karlebyregionen

Kontakta oss och beställ service av ventilation

Vi erbjuder mångsidiga ventilationstjänster i Österbotten och Mellersta Österbotten. Vi jobbar med ventilationsarbeten med den professionalism som många års erfarenhet medför. Bland våra kunder finns alla typer av operatörer från industrier till privata hushåll.

Vi erbjuder allt för en fungerande ventilation

Av oss får du allt du behöver för en fungerande ventilation. Vi utför ventilationsinstallationer, justeringar och sotning tillförlitligt och med den starka erfarenhet som kommer med åren.

Vi löser dina behov anpassade efter den helhet du behöver:

  • Installationer av ventilationssystem

  • Sotning och annan rengöring av ventilationssystem

  • Justering, mätning och underhåll av ventilationssystem

  • Sanering av ventilationsmaskiner

  • Installationer av ersättningsluftventiler

  • Diverse planeringsarbeten och konsultation

  • Ventilationsunderhåll med ett händigt årligt underhållskontrakt.

Vid behov kommer vi att videofilma ventilationskanalerna och rapportera om deras tillstånd.

Ta kontakt och fråga mer!

Håll din ventilation i gott skick med regelbundet underhåll

Människor tillbringar det mesta av sin tid inomhus. God ventilation garanterar ren inomhusluft och därmed gott välbefinnande för boendet och arbetet. Bra och funktionell ventilation är också viktig för att upprätthålla byggnadens skick. Rätt genomförd ventilation hjälper också till att spara på energi.

Våra VVS-installatörer har lång erfarenhet av underhåll och rengöring av olika ventilationssystem. Vi driver både industriella och andra ventilationssystem, oavsett märke och tillverkningsår, i hela Mellersta Österbotten. Du kan beställa service av oss en enstaka gång, men vi rekommenderar varmt ett bekymmerslöst årligt underhållsavtal. Med ett årligt underhållskontrakt säkerställer du att ventilationen fungerar felfritt år efter år bekymmerlöst. Låt oss ta hand om dig!

Vid behov erbjuds även underhåll på kort varsel

 

Har ventilationen gått sönder? Känns inomhusluften lite unken och vill du kontrollera ventilationens funktion? Vi hjälper dig med underhåll av ventilationsanläggningen om fel uppstår eller om du misstänker det, även på kort varsel och oavsett tid på dygnet. Våra erfarna VVS-installatörer kommer att kontrollera din ventilation och göra nödvändiga rengöringar och justeringar. Vid underhåll ser vi till att ventilationen fungerar som den ska i framtiden.

Ta kontakt!