VVS-arbeten med expertkunskap från Karleby till hela Österbotten Mellersta Österbotten

Kontakta oss och fråga mer

Telvi Oy sköter allt VVS-arbete, från installationer till underhåll, service och reparationer. Från Karleby runt om till hela Mellersta Österbottensregionen betjänar vi privata hushåll, bostadsföretag, underhållsföretag samt fabriker av olika storlek med stark yrkeskompetens efter lång arbetslivserfarenhet inom området.

Omfattande VVS-tjänster

Vi erbjuder omfattande VVS-tjänster för allt från mindre underhållsarbeten, såsom byte av kran, till omfattande rörkontraktsarbete. Oavsett om du bygger nytt eller renoverar gammalt så kan du få hjälp av oss med rörarbeten och andra VVS-arbeten:

  • Vi utför heltäckande installation, underhåll och reparation av värmesystem.

  • Vi utför installation, underhåll och reparation av förbrukningsvatten och avloppssystem samt rörreparationer med den professionalism som erfarenheten medför.

  • Vi sköter installation, underhåll och reparation av ventilationssystem och luftvärmepumpar med sakkunnig kompetens.

Vi erbjuder även alla våra tjänster med ett  behändigt årligt underhållskontrakt!

Kontakta oss för mer information

Installationer och underhåll oavsett märke

Vi installerar och underhåller VVS-utrustning oavsett märke och ålder i Karleby och hela Mellersta Österbottensregionen, såsom Halso, Kannus, Kaustby, Karleby, Lestijärvi, Perho, Toholampi och Vetil.

Vi är specialiserade på installation och underhåll som behövs av fabriker, men vi betjänar även andra företag samt husbolag, underhållsföretag och privata hushåll med decennier av erfarenhet i bagaget. Tack vare vår erfarenhet känner vi till andra märken av utrustning och deras funktioner lika väl som vår bakficka!

Ring till oss

Om till exempel ett rör går sönder eller en vattenledning läcker bör den repareras så snart som möjligt. Så här undviker du potentiellt långvariga och dyra reparationer. När ett problem uppstår kan du snabbt få VVS-installationer, underhåll och reparationer av oss oavsett tid på dygnet.

 

Ring oss så kommer vår installatör på plats och lokaliserar problemet och reparerar det innan några större skador uppstår. Våra professionella installatörer vet hur man åtgärdar alla fel relaterade till värme-, vatten- och ventilationssystem.

Ta kontakt!